Naam:  Stichting beheer Vlinderbos / stichting Jenaplan Basisschool Vlinderbos
 ANBI nummer:  8163.44.887 / 8008.22.043
 KvK nummer:  41185424
 Contactgegevens:  Klik hier
 Bestuur:  Klik hier
 Schoolplan:  Klik hier
 Beloningsbeleid:  Zie toelichting in bijgevoegd Verslag Jaarrekening

Verslag jaarrekening

In het bestuursverslag van hieronder opgenomen Verslag jaarrekening vindt u een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.