In het Schoolplan 2020-2024 van Jenaplanbasisschool Vlinderbos leest u over de wijze waarop de school vorm geeft aan het onderwijs en welke plannen de school heeft om zich de komende vier jaar te ontwikkelen. Dit Schoolplan geeft een beschrijving van de school, het onderwijskundig beleid, het Personeelsbeleid, Organisatie en beleid, Financieel beleid en het Kwaliteitsbeleid. Dit Schoolplan sluit af met het hoofdstuk waarin het schoolontwikkelplan voor de komende jaren wordt beschreven.

De indeling van het Schoolplan is gebaseerd op de kwaliteitsaspecten zoals de Inspectie van Onderwijs ze hanteert in haar toezichtskader. Vlinderbos maakt daarbij gebruik van het kwaliteitsinstrument Werken met Kwaliteitskaarten (WMK-PO) van Bos.

We gaan er van uit dat het Schoolplan 2020-2024 richting geeft aan de ontwikkeling van Vlinderbos de komende periode van vier jaar. We gebruiken het Schoolplan tevens om onze activiteiten te evalueren en onze kwaliteit verder te verbeteren.

Het volledige schoolplan kunt u hieronder downloaden: