Elk jaar organiseren we in november een algemene oudervergadering (AOV). Dan presenteren de schoolleiding, de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en het bestuur hun plannen voor het komende jaar. En doen ze verslag van hun activiteiten in het afgelopen jaar. Een prima gelegenheid om u op de hoogte te stellen van wat er loopt en om zaken aan de orde te stellen waarvan u denkt dat we daar (meer) aandacht aan zouden moeten besteden. Alle geledingen zijn aanwezig, dus er is geen beter moment om uw vragen te stellen en ideeën in te brengen dan tijdens de AOV. Op die avond worden ook de verkiezingen van de diverse geledingen gedaan. U moet dus echt zorgen dat u die avond vrij houdt om naar de AOV te komen. Kijk in de activiteitenkalender voor de datum van de AOV dit jaar.