U kunt op verschillende manier kennis maken met Vlinderbos. Deze website staat vol informatie. Ook kunt u op deze website ons schoolplan en onze schoolgids downloaden. Daarin staat een schat aan informatie, handig om voor een bezoek aan Vlinderbos doorgebladerd te hebben. Voor een bezoek kunt u een afspraak maken. Via administratie@vlinderbos.nl kunt u ons een mailtje sturen. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug om een afspraak met u te maken voor een persoonlijke kennismaking.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn:

Maandag
8.45 uur- 15.00 uur

Dinsdag
8.45 uur- 15.00 uur

Woensdag
8.45 uur- 12.30 uur

Donderdag
8.45 uur- 15.00 uur

Vrijdag
8.45 uur- 12.00 uur (groep 1-2)
8.45 uur- 15.00 uur (groep 3 t/m 8)

De pauzetijden zijn:

Basisbouw
11.30u tot 12.00 buitenspelen 12.00 uur tot 12.30 uur eten

Onderbouw
12.00 uur tot 12.30 uur buiten spelen 12.30 uur tot 12.45 uur eten

Middenbouw
12.00 uur tot 12.30 uur buiten spelen 12.30 uur tot 12.45 uur eten

Bovenbouw
12.15 uur tot 12.30 uur eten 12.30 uur tot 13.00 buiten spelen

De totale verplichte onderwijstijd over acht schooljaren moet tenminste 7520 uur zijn.
De pauzetijden kunnen gaandeweg het jaar wisselen. Dit in verband met het buiten samenspelen met verschillende bouwen.

Rondleiding

Voelt u dat Vlinderbos de school is die bij u en uw kind past, belt ons dan gerust voor een afspraak. We plannen samen een moment waarin u een rondleiding krijgt in de school. Dat kan elke werkdag tijdens schooltijd telefonisch (behalve in de schoolvakanties) of door een e-mail te sturen naar administratie@vlinderbos.nl. Dan bellen wij u terug om een afspraak te maken.

Ouderparticipatie

De school hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders. Ouderparticipatie is het fundament van ons als Jenaplanschool. Het is belangrijk dat wij zowel de lusten als de lasten samen delen. Relevant is wel dat wij ervan uitgaan dat ouders bewust gekozen hebben voor het Jenaplanonderwijs en zich daarom, overal waar nodig, inzetten voor ons onderwijs. Wij realiseren ons heel goed dat het “thuisleven” iets anders is dan het “schoolleven”. Wij proberen er echter wel naar te streven school en thuis zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Maar dan moet u natuurlijk wel weten wat er aan de hand is. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat er in een school gebeurt, welke activiteiten er zijn en ook hoe hun kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe zijn de kinderen in hun thuissituatie. Communicatie is daarom heel belangrijk, zowel vanuit de school naar u als andersom.

Ook de ouderraad organiseert allerlei activiteiten waarbij ouderparticipatie vitaal is voor het slagen daarvan. Als ‘Vlinderbosouder’ wordt van u verwacht dat u naar vermogen uw steentje bijdraagt. Daardoor wordt Vlinderbos leuker voor uw kinderen én voor u.

Vrijwillige ouderbijdrage

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden extra activiteiten bekostigd die door de Ouderraad worden georganiseerd. U kunt denken aan het schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmis, excursies, de sportdag, schoolvoetbal etc. etc. Zonder dit geld missen de kinderen die leuke extra’s. Het bestuur, met instemming van de MR, stelt elk jaar de hoogte van de ouderbijdrage vast. Heeft u meerdere kinderen op school dan kunt u rekenen op een reductie op de ouderbijdrage.