De schoolgids is bedoeld om de communicatie tussen ouders en school te stimuleren. Het is van groot belang dat ouders weten waar ze voor kiezen, niet in de geringste mate vanwege het speciale onderwijsconcept dat onze school voert. De school is een gemeenschap waar kinderen niet alleen kennis vergaren, maar waar ze ook volop de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, kennis en positief gedrag. Zo trachten wij bij te dragen aan de opvoeding van uw kind.

Vlinderbos is een Jenaplanschool. Een onderwijsconcept dat in de gemeente De Ronde Venen verder niet voorkomt. Een reden extra om u als ouder goed te informeren wat Jenaplan onderwijs op Vlinderbos betekent. In deze schoolgids informeren wij u over de opzet van het Jenaplan onderwijs, over de zorg voor kinderen, over wat wij van u als ouder verwachten en wat u van ons kunt verwachten en tot slot hoe wij omgaan met prestaties en toetsresultaten. Wij hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn. Mocht u nog iets missen in onze gids, laat het ons dan weten. Een verdere uitwerking van ons onderwijs vindt u in ons schoolplan.

De gids is samengesteld door het schoolteam en vastgesteld door het bestuur en de MR: