Het Jenaplanonderwijs is gebaseerd op de ideeën en inzichten van Peter Petersen. Een van de onderwijsvernieuwers die zich afzette tegen de klassieke school, omdat die geen rekening hield met het feit dat alle kinderen naar aanleg en tempo verschillen. Petersen hechtte veel waarde aan het opvoeden in groepsverband. Naar zijn idee moesten kinderen van jongs af aan leren omgaan met de samenleving. De samenleving van later zou door het kind in allerlei situaties geoefend moeten worden, door anderen te helpen, zelf geholpen te worden, constructieve kritiek uit te oefenen en zich aan kritiek te onderwerpen. Een school moest dus ruimte bieden voor individuele ontplooiing naast het optimaal functioneren van de groep. Zelfwerkzaamheid afgewisseld met groepsopdrachten.

Bij Vlinderbos zijn we het daar in grote lijnen nog steeds mee eens. Maar wel vertaald naar de wensen en eisen van de maatschappij van nu. Behalve een goed ontwikkeld kennisniveau worden kwaliteiten verlangd als kunnen samenwerken, communiceren, flexibel zijn, persoonlijk sterk in je schoenen staan en creatieve oplossingen bedenken voor steeds andere problemen. Het zijn precies die zaken waar we bij Vlinderbos veel aandacht aan besteden.