Pestgedrag wordt niet geaccepteerd

Op Vlinderbos wordt gewerkt met de Kanjertraining voor sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt in de stamgroepen veel gewerkt aan het welbevinden van leerlingen. Met plezier naar school gaan om daar “lekker te leren” is een heel belangrijk uitgangspunt van onze Jenaplanschool. In de kring wordt daarom veel gepraat over hoe het met de kinderen gaat. De kinderen leren dat we allemaal in het leven soms door een moeilijke periode heen moeten. Door belangstelling te hebben voor elkaar en gevoelens bespreekbaar te maken, leren we kinderen hoe ze elkaar tijdens een moeilijke periode kunnen ondersteunen en er voor elkaar te zijn. Pesten past daar absoluut niet bij. Daarnaast werken de kinderen ook onderwijskundig veel samen, waardoor ze elkaar goed kennen en begrip en respect voor elkaar krijgen. Veel positieve of negatieve situaties worden in de kring besproken of via toneelspel uitgebeeld. Wat zou je doen, wat zou je kunnen zeggen en wat beter niet. Ieder kind leert op deze manier dat hij of zij zelf verantwoordelijk is van eigen woordkeus, eigen handelen en eigen gedrag. Ook werken wij met “het zonnetje“, één kind is dan het zonnetje van de dag of van de week, en complimentenkringen. De kinderen leren op deze manier op een positieve manier naar elkaar te kijken en deze positieve kijk ook naar elkaar te verwoorden. Kinderen leren hierdoor ook complimenten te ontvangen en ermee om te gaan.

Kanjertraining

Om de paar jaar organiseren we een ouderavond over dit thema. Op deze manier zijn ook ouders geïnformeerd over onze aanpak en uitgangspunten en kunnen hier thuis bij aansluiten. Ons uitgangspunt is de methode Kanjertraining. De Kanjertraining is geen “anti-pestprogramma”. Met de gedachte dat je de slechteriken aan moet pakken ben je er niet.

Kinderen die goed in hun vel zitten willen zich niet misdragen. Als kinderen zichzelf niet kunnen zijn, aan zichzelf twijfelen, dan nemen gevoelens van depressiviteit, teleurstelling en woede toe. De methode besteedt o.a. aandacht aan de volgende belangrijke onderwerpen:

 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen (maar niet altijd!).
 • Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
 • Samenwerken.
 • Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.
 • De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.
 • Wij zijn trots op de sfeer op onze school en doen er alles aan om deze positieve sfeer te behouden!