Jenaplanonderwijs is gebaseerd op twintig Jenaplanprincipes. Die vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs en de meetlat waarlangs we onszelf willen leggen.
Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in ons onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Ze doen dat door deel te nemen aan de zgn. basisactiviteiten, spreken, spelen, werken en vieren.

De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. Elke stamgroep heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht is en beheerd wordt. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte, hun ruimte.