Wij willen met de kinderen en ouders/verzorgers pedagogisch georiënteerd onderwijs tot stand brengen binnen een democratische leef- en werkgemeenschap. We gaan uit van ieders unieke mens zijn en zijn verschillende kwaliteiten. Het kind in de leerling staat centraal. Dat betekent dat ouders en leerkrachten kijken wat dit kind hier en nu en voor de toekomst nodig heeft. We kijken daarbij niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar de emotionele, sociale, lichamelijke en expressieve ontwikkeling. We gunnen de kinderen, ouders/verzorgers en onszelf een plezierige tijd op onze school.

Wij willen voor de kinderen een groepsleider zijn die warmte en liefde uitstraalt, de kinderen leert om te gaan met grenzen, tijd heeft, zodat kinderen hun verhaal kwijt kunnen, humor heeft en consequent de groepsafspraken toepast.

Wij vinden verschillen tussen kinderen stimulerend en vruchtbaar. Wij scheppen uitdagende leef- en leersituaties. Wij kijken naar wat kinderen kunnen en willen. Wereldoriëntatie behoort centraal te staan in ons onderwijs.

We onderscheiden vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren: Gesprek, spel, werk en viering. Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af.