Vlinderbos kent een aantal soorten kringen

Dagopeningskring/vertelkring

Dagelijks vindt in de ochtend een kring plaats met de hele stamgroep. Eenmaal per week krijgen de kinderen langer de tijd om te vertellen. Door bepaalde thematiek uit de vertelkring te halen en deze een algemener, breed aansprekend karakter te geven kan de betrokkenheid en aandacht op peil blijven.

Leeskring

De leeskring is er niet alleen voor de leesontwikkeling en boekpromotie, maar ook voor de morele en sociaal- emotionele ontwikkeling. Behalve geschikt materiaal uit de kinderliteratuur kunnen in de leeskring ook eigen teksten en samenvattingen van boeken aan de orde komen.

Tekstenkring

In deze kring lezen de kinderen (vanaf de middenbouw) hun zelfgemaakte teksten voor. Er vindt daarna een tekstbespreking plaats.

Observatiekring

In het kader van wereldoriëntatie wordt op Vlinderbos af en toe een observatiekring georganiseerd door de groepsleiding in alle groepen. Aan de hand van een door de groepsleider ingebracht voorwerp. Kinderen leren zo goed waarnemen en vragen stellen. Wanneer kinderen voorwerpen meebrengen kan dit ook aanleiding zijn voor een observatiekring.

Verslagkring

Hierin wordt door de kinderen verslag uitgebracht over een gemaakt werkstuk.

Instructie- of introductiekring

Om iets nieuws uit te leggen of duidelijk te maken kan ook de kringvorm worden gebruikt. De kring heeft dan niet het open karakter van een gesprekskring, maar heeft nu een doelgericht karakter: er wordt iets duidelijk gemaakt.

Evaluatiekring

Eenmaal per week wordt er met de stamgroep teruggeblikt op de gang van zaken in de afgelopen week. Complimenten worden gegeven waar nodig is. Eveneens worden waar nodig verbeterpunten afgesproken.

Muziekkring

Met de stamgroep zingen of musiceren in de kring.

Spelkring

Een spelvorm in de kring met de stamgroep.

Overige kringen

Bijvoorbeeld: na een ruzie iets uitpraten.