Bij het Jenaplan onderwijs wordt een groot beroep gedaan op de hulp van ouders bij verschillende activiteiten. De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, die gedurende het schooljaar diverse activiteiten organiseert samen met het team. Het budget voor deze activiteiten komt van de vrijwillige ouderbijdrage. Van dit budget worden bijzondere activiteiten binnen de school betaald, zoals het schoolreisje, de Sinterklaasviering, sport- en cultuuractiviteiten, etc. Soms wordt er bijgedragen aan de aanschaf van spullen die buiten de standaard schoolinrichting behoren.

De ouderraad heeft bij het organiseren van deze activiteiten een coördinerende taak en werkt hierbij samen met 1 of meer teamleden .

Voor de uitvoering van al deze activiteiten is ook de inzet van veel ouders onmisbaar. Zou u het ook leuk vinden om te helpen bij één of meerdere activiteiten van school? Laat het ons weten. Het is erg leuk om op deze manier bij de school betrokken te zijn en vele handen maken licht werk!

In de nieuwsbrieven zullen wij regelmatig de activiteiten voor de komende periode vermelden. Daarnaast ontvangt u van de desbetreffende commissieleden te zijner tijd een brief met informatie.

De activiteiten die de OR organiseert voor uw kinderen zijn:

 • Schoolreisjes Kleuterfeest Kamp
 • Vlinderbos Got Talent Sinterklaasfeest Kerstviering
 • Vlinderfeest Lentefeest Museumbezoek (midden-en bovenbouw)
 • Schoolvoetbal Sportdag Avondvierdaagse
 • Eindfeest

De Ouderraad overlegt ca. zes keer per jaar. Titia de Vries (Spotlights/IB) en Corine Roelofsen (Beestenboel/Bijenkorf) zijn namens het team aanwezig bij de vergaderingen. Jaarlijks brengt de OR verslag uit van het voorgaande jaar op de algemene oudervergadering in november.

Bereikbaarheid

Wij zijn altijd bereikbaar via or@vlinderbos.nl. Mocht u nog vragen hebben over de rol van de OR of over een activiteit, spreek dan gerust eens iemand van ons aan! De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

 • Barbara Maillard
 • Bianca Zeldenthuis (penningmeester)
 • Carolina Hoekstra
 • Danielle Franken
 • Inge Lucassen (voorzitter)
 • Isabelle Jans
 • Nanda van der Neut
 • Raquel de Zwart
 • Romy de Jager
 • Sabine Swaab
 • Sabrina Boots
 • Simone Snieder
 • Tiffany Overhaus